AZN
Qarada ğ semen in Baku  online-store Petektaş, MMC | Buy Qarada ğ semen Baku  (Azerbaijan) | Petektaş, MMC : Allbiz
Prime
Reviews: 2
Petektaş, MMC
+994 (55) 235-15-73
Qarada ğ semen
  • Qarada ğ semen

Qarada ğ semen

In stock
Price:
3.8 AZN
Country of manufacture:Azerbaijan
For example: +994(50)123-45-67
Shipping:
Description

Petekta ş MMC (Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyət) - yerli bazarda 2011-ci ildən etibarən tikinti materiallarının topdan v ə pərakənd ə alq -satqıs ı il ə m əşğ ul olan xüsusi kompaniyadır. 10 ildən artıq müddət ərzind ə "Azəri MMC" ad ı altında Azərbaycan Respublikas ı ərazisind ə fəaliyyət göstərmişdir. Kompaniyanın fəaliyyətinin yenidən qurulmas ı v ə işin səmərəliliyinin yüksəldilməsi istiqamətind ə gekni ş islahatlar aparılm ış dır. Müştərilər ə göstərilən xidmətin keyfiyyətinin yax şı laşdırılmas ı üzr ə vacib tədbirlər həyata keçirilmişdir. Aparılan islahatlar nəticəsind ə xidmətin keyfiyyəti xeyli yüksəldilmişdir. Hal-hazırda Petekta ş MMC müasir tikinti materiallarının topdan v ə pərakənd ə sat ışı n ı uğurla həyata keçirir. Kompaniya öz növbəsind ə kafel, metlaq, hamam aksesuarlar ı, qranit, laminat v ə digər malların istehlak ı il ə d ə m əşğ ul olur. Bundan əlav ə taxta, dəmir, plastik v ə aliminium qap ı, pəncər ə, pilləkən, mebel v ə s. malların sifarişi, ünvana çatdırılmas ı v ə quraşdırılmas ı işləri firmamız tərəfindən təmin edilir. Bizim kompaniyanın əsas məqsədi - öz fəaliyyəti, prinsipiall ığı v ə yüksək keyfiyyət göstəriciləri il ə cəmiyyətin, sifarişçilərin, istehlakçıların, həmçinin əməkdaşlarımızın etibarın ı qazanmaqdır.

Characteristics:
Country of manufacture:Azerbaijan
Setting speed:Extra fast hardening
Information is up-to-date: 05.09.2019
Shipping method

Read more

Unbelievable price on Qarada ğ semen in Baku (Azerbaijan) company Petektaş, MMC.
Similar products
LiveInternet